Metody naturalnego planowania rodziny

Metody naturalnego planowania rodziny

Jak oceniasz ten wpis?


NPR (Naturalne planowanie rodziny), NFP (Natural family planning) oraz FAB (Fertility Awerness-Based Methods) to trzy synonimiczne skróty, oznaczające zbiór metod rozpoznawania płodności. Na podstawie obserwacji swojego ciała, kobieta z dużą precyzją może przewidzieć występowanie dni płodnych i niepłodnych w każdym cyklu miesiączkowym. Fizjologiczne objawy okresów płodnych mogą posłużyć zarówno zwiększeniu prawdopodobieństwa zajścia w ciąże, jak i jej bezwzględnemu uniknięciu. Zasada działania metody jest dziecinnie prosta – podczas dni rozpoznanych jako płodne należy całkowicie powstrzymać się od współżycia, natomiast w czasie występowania dni niepłodnych można kochać się bez ograniczeń i dodatkowych restrykcji.

Choć teoretyczna skuteczność metod naturalnego planowania rodziny wynosi od 98-95%, to w praktyce ten wskaźnik jest o wiele niższy i oscyluje wokół wartości 74%. Dzieje się tak, ponieważ wiele kobiet nie posiada stosownej wiedzy medycznej, by z całą pewnością przewidzieć moment wystąpienia owulacji.

METODA KALENDARZYKOWA polega na prowadzeniu tak zwanego „kalendarzyka małżeńskiego”, na podstawie którego kobieta szacuje swoją płodność w każdym cyklu miesiączkowym. Przygotowywanie kalendarza owulacyjnego trwa około pół roku – w tym czasie kobieta notuje czasy trwania każdego cyklu, a następnie przeprowadza konieczne obliczenia:

  • pierwszy dzień płodny oblicza się odejmując 20 od liczby dni w cyklu (lub liczby dni najkrótszego cyklu)
  • ostatni dzień płodny oblicza się odejmując 11 od liczby dni w cyklu (lub liczby dni najdłuższego cyklu)

Metoda kalendarzowa cechuje się bardzo niską skutecznością ze względu na silny wpływ czynników zaburzających moment wystąpienia owulacji: problemy hormonalne, stres, alkohol, bezsenność, infekcje, wzmożony wysiłek fizyczny i psychiczny, a nawet zmiana klimatu. Poza tym, liczba dni „bezpiecznych” jest zazwyczaj niewielka w stosunku do przedziałów czasowych o podwyższonym ryzyku zajścia w ciąże.

METODA TERMICZNA opiera się na regularnych pomiarach temperatury ciała przy pomocy termometru owulacyjnego, dokonywanych w pochwie, odbycie lub jamie ustnej, zawsze o tej samej porze dnia (najlepiej na 5 minut przed wstaniem z łóżka). Metodą odręczną lub komputerową przygotowuje się odpowiednie wykresy wzrostów temperatury, na podstawie których szacuje się możliwość wystąpienia owulacji i zapłodnienia podczas stosunku płciowego.

METODA BILLINGSÓW prawidłowo zastosowana daje aż 97% pewności, że dany dzień należy do grona dni płodnych. W ich oznaczaniu dokonujemy obserwacji śluzu szyjkowego pomiędzy kolejnymi krwawieniami menstruacyjnymi:

  • gęsta, nieprzejrzysta wydzielina wskazuje na dni niepłodne, w które można kochać się bez ograniczeń,
  • przejrzysta, wodnista i rzadka wydzielina jest zazwyczaj pewnym objawem płodności, a wówczas partnerzy zmuszeni są do utrzymania lub wykorzystania sztucznych metod antykoncepcyjnych.

Metody naturalne często łączy się – wiele kobiet prowadzi własne kalendarzyki, wzbogacając je informacjami o temperaturze ciała i rodzaju występującego śluzu. Takie działania dają większą pewność i znacznie podnoszą efektywność antykoncepcyjną.

Najczęściej czytane
Reklama

Weryfikacja wieku

Czy masz więcej niż 18 lat ?